Forandringsledelse ved introduktion af Workplace from Meta

Forandringsledelse ved introduktion af Workplace from Meta

Introduktion af Workplace from Meta er en forandringsrejse, der ikke bør organiseres som et almindeligt it-projekt. For at blive en succes skal introduktionen handle om mennesker, organisationen og hvordan løsningen bidrager til en mere tilfredsstillende arbejdsdag for medarbejderne. Erfaring med forandringsledelse er derfor den vigtigste færdighed at have med sig i projektet!

5 kritiske succesfaktorer ved indførelse af Workplace

  • Forankring i ledelsen
  • Inddragelse af organisationen
  • Engagerende kommunikation
  • Tilrettelægning til nyttige anvendelsesområder
  • Teknisk tilrettelægning, herunder brugerstyring og login
  • Foruden det sidste punkt handler det meget om forandringsledelse for at sikre en vellykket introduktion af Workplace from Meta i organisationen.

Derudover beskriver vi nogle af de ting, der er vigtige at planlægge forud for lanceringen, og som der skal arbejdes aktivt på løbende for at sikre engagement og fuld udnyttelse af værktøjet.

Indhold er afgørende

Workplace-møte

Medarbejderne er centralt for introduktionen af Workplace from Meta – og hvordan løsningen skaber værdi for hver enkelt. Workplace kommer som udgangspunkt uden indhold. Ganske vist tilrettelægges Workplace ved at definere grupper og sikre brugervenligt login, men det er brugerne, der skaber indholdet.

Uden indhold skaber værktøjet ikke værdi for medarbejderne, og hvis medarbejderne ikke bruger det, skabes der ikke noget indhold. Det bliver lidt «catch 22». Projekter, der begrænser sig til kun at invitere de ansatte, er derfor sjældent vellykkede.

Hvilken slags indhold?

Det er indlysende, at indholdet af løsningen er vigtigt for at fremme brugen af den, så hvilken slags indhold taler vi om? For at finde svaret er vi nødt til at forstå, hvad virksomhedens mål er med introduktionen. Det vil give os en idé om, HVORDAN løsningen vil blive brugt; hvilken plads den skal have i medarbejdernes kommunikations- og interaktionsværktøjskasse.

Hvis målsætningen med introduktionen i en detailkæde for eksempel er at gøre den samlede faglige kompetence mere tilgængelig for hele organisationen, skal der lægges indhold ind, der skaber interesse, og synliggører denne kompetence på tværs af organisationen.

Nyttige anvendelsesområder

Hvis butikskæden inviterer til videomøder med produktdemonstrationer, der gennemføres af kædens egne eksperter, vil det skabe interesse på tværs af kæden. Først og fremmest fordi temaet er konkret, relevant og leveret i et appellerende format. Præsentationerne vil skabe engagement og i sit kølvand starte den professionelle snak.

Engagementet skabes således gennem facilitering til konkret anvendelse, og ikke fordi der blev oprettet en gruppe på Workplace. Andre virksomheder kan have andre målsætninger og sikkert også andre udfordringer. Under alle omstændigheder er det et spørgsmål om at finde de specifikke brugsområder, der engagerer medarbejderne, og som er hensigtsmæssige for virksomheden.

Aktiver-din-profil-på-Workplace-i dag

Engagerende kommunikation

Kommunikation er et vigtigt område inden for forandringsledelse. Det handler om at vække nysgerrighed og forståelse for de kommende ændringer. En introduktion af Workplace skal engagere hele organisationen.

I hvilke kanaler skal informationen kun udsendes digitalt, eller kan det være nyttigt at hænge plakater eller postkort op i mødelokalerne? Hvordan sikrer man, at informationen rent faktisk når frem, og bliver læst? Hvordan når man de mobile medarbejdere, og dem der ikke har e-mail? Her er der mange praktiske problemstillinger, der skal tages højde for.

Working Out Load

Vi er fan af konceptet "Working Out Loud" af John Stepper, som han har beskrevet i bogen af samme navn. Konceptet handler om adfærd, og hvordan organisationer kan udvikle deres kompetencer ved at samarbejde. Medarbejdere, der følger princippet, vil gennem deres bidrag til organisationen opbygge relationer og etablere en gensidig forståelse for faglig relevans. Fordelene er mindre behov for koordinering og for mange et bedre selvværd.

Virksomheden adopterer ikke automatisk principperne bag konceptet, men Workplace faciliterer det rigtig godt. Heri ligger meget af vores fascination af Workplace: At opleve, hvordan medarbejdere i organisationer transformeres til at interagere bedre, hvordan arbejdsklimaet forbedres, kulturen udvikles og styrkes, og hvordan værktøjet bidrager til innovation ved hjælp af alle medarbejderes kompetence.

Cloudworks forandringsledere

Vores erfarne forandringsledere er meget fortrolige med Workplace from Meta, og hvilke muligheder platformen giver. De har hjulpet tusindvis af medarbejdere med at forbedre og effektivisere deres daglige arbejde. De har arbejdet med private og offentlige organisationer, og med globale virksomheder med titusinder af medarbejdere fra mange forskellige kulturer.

Workplace er desuden et centralt arbejdsredskab i vores egen organisation, og bruges aktivt både internt og med kunder og samarbejdspartnere. Vi kalder det vores digitale kaffemaskine, det kan du læse mere om her.

Cloudworks kan give en hjælpende hånd gennem hjælp til planlægning af introduktionen, og vi kan være en del af kundens organisation og udføre en stor del af arbejdet.