Hvad er Workplace from Meta?

Hvad er Workplace from Meta?

Workplace from Meta er et populært værktøj, som flere og flere virksomheder bruger til at styrke deres interne kommunikation og til at strømline interaktionen. Det kan til dels også bruges som intranet, men det er så meget mere end det.

Workplace from Meta faciliterer en social og digital måde at opnå tovejskommunikation på og samarbejde på tværs af afdelinger og lokationer. Information flyder hurtigere, samarbejdet bliver lettere og samtaler opstår oftere, siloer nedbrydes og følelsen af fællesskab styrkes.

Den digitale platform kan bruges på både mobil og desktop. Funktioner som chat, grupper, videoopkald og nyhedsfeed genkender de fleste fra Meta, og det gør Workplace intuitiv at tage i brug. En væsentlig forskel er, at Workplace er virksomhedens eget lukkede forum. Det er et IT-værktøj, der bidrager til både opbygning af kultur og værdiskabelse.

 

Hvem bruger Workplace from Meta?

Workplace er et værktøj for organisationer, der ønsker at opnå tovejskommunikation og internt samarbejde i en digital hybrid arbejdsdag. Det er især nyttigt for store og mellemstore virksomheder, der har mange medarbejdere, de skal nå ud til, og som ofte befinder sig forskellige steder, eller som ikke har et typisk kontorjob.

Workplace sosial møteplass og kulturbyggende

Platformen er også populær hos mindre virksomheder som hos os i Cloudworks, og hjælper med at styrke kommunikationen internt. Da vi etablerede virksomheden, ønskede vi at skære e-mails til intern brug væk og valgte et socialt kommunikationsværktøj for at opnå et godt samarbejde og styrke sammenholdet. Her kan du læse mere om vores digitale kaffemaskine

I dag bruges Workplace på alle slags arbejdspladser, uanset om det er den offentlige sektor, kommuner, tech-virksomheder, start-ups eller private virksomheder.

Læs hvordan Elkjøp har revolutioneret sin interne kommunikation og interaktion med Workplace

Hvorfor bruge Workplace from Meta?

Der er mange grunde til at bruge Workplace from Meta. Værktøjet motiverer og engagerer medarbejdere både fagligt og socialt. Ledelsen bliver mere synlig, organisationen bliver mere gennemsigtig, og alle medarbejdere får en stemme. Workplace giver et godt organisatorisk overblik og hurtig adgang til alle dele af virksomheden.

Motivation og tilhørsforhold

Med et socialt kommunikationsværktøj styrkes engagementet internt, og medarbejderne knytter bånd til kolleger, som de ellers ikke ville tale med. Det er lettere at holde sig opdateret. og vidensdelingen øges. Det giver større motivation og styrker følelsen af at høre til.Workplace from Facebook Poll

Enkelt og brugevenligt

Workplace er et brugervenligt værktøj, som de fleste hurtigt lærer at anvende. Samtidig er det vigtigt at have en gennemarbejdet plan for, hvordan værktøjet skal bruges internt, og at dette kommunikeres klart til alle medarbejdere. Succeskriterier for vellykket implementering af Workplace kan du lære mere om i dette webinar.

Hurtig adgang

Det er nemt og hurtigt at kommunikere med hinanden på Workplace uanset afdelinger, faggrupper, hierarkier og geografisk afstand. Værktøjet bidrager til nedbryde barrieren med at tage kontakt, spørge efter input eller hjælp.

God og effektiv funktionalitet

Workplace er en veludviklet platform  med flere funktioner, der blandt andet omfatter:

  • Chat er noget, de fleste mennesker er vant til fra sociale medier. Gennem online meddelelser enten til en person eller til en gruppe kan medarbejderne kommunikere nemt og effektivt og få et øjeblikkeligt svar på det de spekulerer på. Her kan man også sende billeder og filer, eller ringe til hinanden med eller uden video.

  • Grupper er selve kernen i værktøjet. Ud over chatfunktionen er det i grupperne, man kommunikerer og samarbejder, og det er her værdiskabelsen sker. De kan organiseres efter fagområder, funktioner, projekter, afdelinger eller andre tematiske opdelinger, som virksomheden finder hensigtsmæssig. Inden for grupperne, kan man blandt andet poste indlæg, kommentere og dele filer.

  • Nyhedsfeeden er unik for hver medarbejder og er baseret på poster fra de grupper, man er tilknyttet og engageret i, og baseret på AI vises det mest relevante. Ud over det kan udvalgte personer i organisationen sikre, at vigtige meddelelser prioriteres og bliver set.

  • Live video kan være nyttig, for eksempel til fælles møder, og når ledelsen ønsker at nå ud til alle medarbejdere.

  • Afstemninger giver alle mulighed for at oprette en afstemning, enten faglig eller social. På den måde bliver alles mening eller ønske hørt eller og synliggøres.

  • Organisationsdiagrammet Workplace giver det totale overblik over medarbejderne, deres rolle i virksomheden, nærmeste leder og kontaktoplysninger. Det indbyggede organisationsdiagram opdateres automatisk, når der sker ændringer.

  • Videnbiblioteket er en nyttig funktion til at gemme og udarbejde statisk information som for eksempel personalehåndbogen, virksomhedens rutiner og skabeloner. Indholdet er let tilgængeligt og kan deles af alle. 

Integration med andre it-værktøjer

Det er også muligt at integrere Workplace med virksomhedens andre it-værktøjer som Microsoft 365, Dropbox og Google Drev for at gøre det nemmere at samarbejde på én platform.

Workplace Live Video

Samarbejde med andre virksomheder i værktøjet

Arbejder du med en anden virksomhed, der også har Workplace? Så har du mulighed for at oprette en fælles gruppe, hvor I kan samarbejde og kommunikere. Tærsklen for at tage kontakt sænkes, unødvendig mail korrespondance fjernes, og samarbejdet går hurtigere og bliver mere enkelt.

Adskilt fra din private Meta-profil

Er du ikke klar til at bruge Meta på jobbet? Din private Meta-profil har intet med Workplace at gøre. Du fårdin egen, separate bruge til Workplace.

Workplace tilrettelægger et fagligt og socialt fællesskab, der forbinder alle medarbejdere tættere på virksomheden og hinanden. På Workplace bliver alle medarbejdere engagerede, socialiserede og motiverede. Det bliver et naturligt digitalt kontaktpunkt og bindeled for alle i virksomheden. Værktøjet bidrager til mere åbenhed og samarbejde på tværs, og værdiskabelsen blomstrer og kulturen opbygges.