Cloudworks assisterede Flygtninghjælpen med den tekniske facilitering af Workplace

Cloudworks assisterede Flygtninghjælpen med den tekniske facilitering af Workplace

Flygtningehjælpen er Norges største humanitære frivillige organisation. Cloudworks har hjulpet dem med at integrere Workplace from Meta med Oktas IAM-løsning. Dette gør sikker og brugervenlig kommunikation og interaktion lettere blandt Flygtningehjælpens 6.000 medarbejdere og eksperter.

Cloudworks hjalp med den tekniske tilrettelægning af Workplace from Meta og, onboarding af vores medarbejdere. Den løsning de leverede, forenkler login for vores medarbejdere, og automatiserer brugerstyringen.

Peter Schiøler, Special Adviser Knowledge Tech hos Flygtningehjælpen

At få hjælpen frem der hvor nøden er størst

Flygtningehjælpen er en norsk organisation, der hjælper mennesker på flugt over hele verden. Stiftelsen forsvarer deres rettigheder, og rapporterer om uretfærdighed og nød. Flygtningehjælpen har 6.000 ansatte på verdensplan. En lille del arbejder på hovedkontoret i Oslo, men langt størstedelen arbejder ude i marken.

Workplace from Meta

Flygtningehjælpen indså tidligt værdien af social interaktion, og er en " early adopter " af Workplace from Meta. Da introduktionen afhang af gode brugeroplevelser, ønskede Flygtningehjælpen at tilbyde "Single Sign-On" for at sikre brugervenlig autentificering. Et andet krav var at automatisere brugerstyringen i Workplace, så ingen manuelt kunne følge op på oprettelse og fjernelse af brugeridentiteter og -adgange i løsningen.

Cloudworks cloud-arkitekter blev derfor engageret til at integrere Workplace from Meta med organisationens eksisterende Identity and Access Management-løsning fra Okta, og hjælpe med "onboarding" af Flygtningehjælpens medarbejdere.

I dag kan Flygtningehjælpens medarbejdere og eksperter forbinde sig til og samarbejde i et sikret Workplace miljø, hvilket gør Flygtningehjælpens Workplace installation til en af verdens største og mest mangfoldige vidensdatabaser over humanitær viden.

Fundamentet: IAM fra Okta

Cloudworks har tidligere implementeret Oktas Identity and Access Management (IAM)-løsning for Flygtningehjælpen. Du kan læse mere om det her. Den markedsledende løsning er, ifølge analysefirmaet Gartner, organisationens cloud integrationsplatform til single sign-on-godkendelse samt brugerstyring af virksomhedens applikationer.