Workplace from Meta er en vigtig byggesten for den nye Asker kommune

Workplace from Meta er en vigtig byggesten for den nye Asker kommune

Når kommunerne Røyken, Hurum og Asker bliver slået sammen til nye Asker kommune den 1. januar 2020, har Workplace from Meta fungeret som en vigtig byggesten. Platformen skal inden da være med til at styrke den interne kommunikation mellem de tre kommuners medarbejdere for at sikre en vellykket etablering, og vil fortsætte med at være det centrale samarbejds- og kommunikationsværktøj i den videre opbygning af den nye kommune.

Med Workplace når vi ut med essensiell informasjon om sammenslåingen samtidig til alle 6000 ansatte. Vi har også fått et godt verktøy for å bygge felles identitet og kultur i omstillingsprosessen. Vi takker Cloudworks for et godt samarbeid og suveren oppfølging underveis i prosjektet.

Prosjektgruppen Asker kommune

Nye Asker kommune

Nye Asker Kommune er en kommunesammenlægning af tre eksisterende kommuner: Røyken, Hurum og Asker. De bliver til nye Asker kommune fra 1. januar 2020. 6.000 medarbejdere bliver berørt af sammenlægningen. Nye Asker kommune får 91.000 indbyggere.

Samlet kommunikation på tværs

Projektgruppen i nye Asker kommune ønskede at styrke den omfattende forandringsproces forud for kommunesammenlægningen, og havde som målsætning at medarbejderne i de tre kommuner skulle få den samme information på samme tid. De ønskede også et værktøj, der kunne være med til at opbygge en fælles kultur mellem medarbejderne i de tre kommuner og deling af faglig viden. Samarbejds- og kommunikationsplatformen Workplace from Meta blev valgt som værktøj til at opnå dette, og Cloudworks blev engageret som implementeringspartner.

Solidt forberedende arbejde

Et tæt og godt samarbejde mellem Cloudworks og projektteamet i nye Asker kommune sikrede en god teknisk og organisatorisk implementering.

Cloudworks med prosjektgruppen til nye Asker kommune

Forud for lanceringen blev der arbejdet meget med blandt andet gruppestruktur, oplæring og kurser. Kommunikation- og forandringsledelse var også vigtige redskaber for at skabe engagement og intern forankring.

Cloudworks integrerede Workplace from Meta med kommunernes Azure Active Directory til integreret godkendelse og brugeradministration. Derudover blev Workplace from Meta lanceret samtidig i de tre kommuner som et vigtigt led i opbygning af fællesskabet.

Workplace hjælper med at nå målene

Siden lanceringen af Workplace from Meta i juni 2018 har platformen været hovedkanalen for intern kommunikation i de tre kommuner. Workplace har erstattet intranet som kanal til nyhedsformidling i de tre kommuner.

Medarbejdere interagerer, kommunikerer, deler information og bliver let forbundet også på tværs af kommunegrænserne. Fælles information distribueres gennem værktøjet. Et vigtigt succeskriterium er, at Workplace er forankret i den øverste ledelse.