VORES SUPPORTAFTALER

IAM support

Cloudworks' support garanterer tilgængelige IAM-konsulenter til ad hoc-assistance ved fejl eller ønsker om mindre ændringer. Vores supportteam består af kvalificerede IAM-konsulenter med relevant produkterfaring samt en forståelse for helheden i virksomhedens IAM-løsning og tilpasninger leveret af os.

Den produktsupport der normalt ydes af den relevante produktleverandør, begrænser sig til produktrelaterede fejl, og er ikke tilrettelagt til at tage hensyn til helheden i løsningen, såsom integrationer, informationsstrømmen og eksterne kilder. Derfor er vores service komplementær.

IAM-support er en abonnementstjeneste, der leveres baseret på aftalt Service Level Agreement.

Technical Account Manager (TAM)

En Technical Account Manager er virksomhedens professionelle sparringspartner inden for IAM. En TAM sikrer optimal udnyttelse af virksomhedens investering i IAM-løsningen, og hjælper med langsigtet planlægning af udvidelser og tilpasninger.

Technical Account Manager er en abonnementstjeneste som inkluderer:

  • Oplysninger og anbefalinger vedrørende produktopdateringer og nye funktioner, der er relevante for kunden
  • Kvartalsvise statusmøder med gennemgang af status og planer fremadrettet. Hyppigere mødefrekvens eller regelmæssigt fremmøde kan arrangeres ved behov
  • Prioriteret adgang til ad hoc-bistand i tilfælde af akut behov
Jacob foran pc

IAM DevOps

Arbejdet med informationssikkerhed er en kontinuerlig proces, og bør derfor løbende tilpasses virksomhedens udvikling. Dette gælder også for IAM-platformen i forbindelse med udrulning af nye funktioner og applikationer. I større miljøer med en højere forandringshastighed stiller dette krav til udviklings- og forandringsprocesser.

Cloudworks IAM DevOps er en serviceramme, hvor vi forener produktekspertise med en smidig leveringsmodel i henhold til "Lean" -metoden. Løbende prioritering, fokus på brugeroplevelse og nytteværdi, opdeling i mindre projekter ("sprints") og tidlig test karakteriserer rammen. Cloudworks IAM DevOps-teamet styrker kundens eksisterende ledelsesapparat, og sikrer forudsigelig og omkostningseffektiv videreudvikling med høj kvalitet.

Bærum kommune effektiviserer adgangsstyringen med IAM DevOps

Bærum Kommune har en bred vifte af kommunale tilbud og virksomheder, hvilket indebærer en meget kompliceret adgangsstruktur. Dette medførte enorme og tidskrævende manuelle processer, og der var behov for at automatisere så meget som muligt og effektivisere resten.

Med Cloudworks IAM DevOps og NetIQ-platformen til Micro Focus, har Bærum kommune en effektiv adgangsstyring og IAM-forvaltning.

Læs mere om Cloudworks IAM DevOps til Bærum kommune