Proof of Value: Hvor meget sparer din virksomhed ved at investere i en IAM-løsning?

Proof of Value: Hvor meget sparer din virksomhed ved at investere i en IAM-løsning?

En IAM-løsning effektiviserer og sikrer din organisation, men hvor stor er besparelsen egentlig? Hvis dette udregnes, kan din virksomhed tage stilling til, om en investering er hensigtsmæssig, og om den skal prioriteres. Ved hjælp af vores Proof of Value-analyse får du grundlaget for at træffe en præcis beslutning!

Udfordringen ved at beregne, hvor meget man sparer ved at investere i Identity and Access Management (IAM) er, at en sådan løsning får konsekvenser for mange områder. Både effektiviteten og de ansattes brugeroplevelse påvirkes, samt brugersupporten, it-styringen og sikkerheden.

Det er summen af effektivitetsgevinster og besparelser på hvert område, der udgør værdien – ofte meget store beløb. Analysen forudsætter dog, at relevante faktorer bliver målt, og at man forstår konsekvenserne.

Hvordan beregner vi besparelserne?

Værdien af en IAM-løsning findes blandt andet i et brugervenligt login, effektivisering gennem automatisering og forbedret sikkerhed - og dette kan faktisk måles.

Eksempel på beregning:

Single Sign-On (SSO) effektiviserer arbejdsdagen for de ansatte. Baseret på tal fra en fiktiv virksomhed kan vi beregne følgende besparelser:

  • Antal ansatte: 500 personer
  • Lønomkostning/time: 500 kr
  • 8 login/dagligt
  • Hvert login tager 20 sekunder uden SSO
  • 225 arbejdsdage om året
  • Samlede omkostninger ved brug af tid på logins: 2.500.000 kr

Konklusion: For hver applikation, som medarbejderne ikke behøver at logge ind på, sparer virksomheden i dette eksempel 2,5 millioner kroner årligt.

Tilsvarende undersøger vi, hvor meget tid der bruges på MFA-login, effektivitetstab i forbindelse med manuel facilitering af applikationsadgang, besparelser opnået som følge af integration med virksomhedens HR-system, forbedring af adgangsrevisioner og compliance-arbejde samt mange andre områder.

I alt analyserer vi 74 målepunkter. Analysen vægtes efter virksomhedens prioriteter under hensyntagen til faktorer som branchetilhørsforhold, lønomkostninger og skelnen mellem virksomhedens medarbejdere og eksterne brugere. Derudover sammenligner vi virksomhedens situation med erfaringer fra lignende virksomheder for et simpelt benchmark.

Hvordan gennemføres Proof of Value analysen?

Indledningsvis skal vi have en gennemgang med IT-ledelsen for at gøre os bekendt med virksomhedens situation og indsamle relevante data. Efter en analyse af den indhentede information er vi klar til at fremlægge vores resultater på et næste møde, hvor vi også afleverer analysen i form af en skriftlig rapport. Hele processen er afsluttet inden for 3 arbejdsdage.

Hvad er fordelen ved en sådan analyse?

Hvis din virksomhed ønsker en Proof of Value-analyse, får du et overblik over de samlede besparelser, du kan forvente, hvis du investerer i en IAM-løsning. Dermed har du et solidt sammenligningsgrundlag og kan vurdere både besparelserne i forhold til omkostningerne ved løsningen, samt hvilken prioritet et sådant implementeringsprojekt bør have internt.

Hvor meget vil en Proof of Value-analyse for IAM koste?

Cloudworks Proof of Value-analyse: 16 000 kr. ex moms

Kontakt os for at høre mere om en Proof of Value-analyse for din virksomhed

I alt analyserer vi 74 målepunkter. Analysen vægtes efter virksomhedens prioriteter under hensyntagen til faktorer som branchetilhørsforhold, lønomkostninger og skelnen mellem virksomhedens medarbejdere og eksterne brugere. Derudover sammenligner vi virksomhedens situation med erfaring fra lignende virksomheder for et simpelt benchmark.

Samlet pris for Cloudworks Proof of Value analyse for IAM: 16 000 kr ex moms