Organisatoriske ligheder hos non-profit organisationer

En non-profit organisation arbejder for et socialt formål eller for at fremme medlemmernes fælles synspunkter eller interesser. De finansieres via lokale eller statslige budgetter, bidrag fra medlemmer eller donorer, samt gennem målrettede aktiviteter som sponsorordninger, salg af julekort, arrangementer og lignende. Ofte har de også andre organisatoriske ligheder, der får indflydelse på identitets- og adgangstyring.

Mangel på økonomiske og menneskelige ressourcer

En tilbagevendende udfordring for de fleste non-profit organisationer er manglende økonomisk støtte til at kunne udføre ønskede aktiviteter for at opnå organisationens formål.

Der er et stærkt fokus på, at kun en begrænset økonomisk andel skal gå til administrationen. Det får blandt andet konsekvenser for antal ansatte, og for hvor meget der kan investeres i for eksempel it-infrastrukturen.

Varierende arbejde og antal medlemmer

Med en varierende mængde arbejde og medlemmer kan det være ekstra uoverskueligt, krævende og ikke sikkert at håndtere identiteter og adgange manuelt. Men det er dog ikke mindre kritisk for en non-profit organisation til enhver tid at have kontrol over, hvem der har adgang til virksomhedens data, og hvilke adgange de faktisk har.

Er autentificeringsløsningerne gode nok, når medarbejdere, medlemmer og frivillige tilmelder sig eller logger ind? Hvilke rutiner findes der omkring identitets- og adgangstyring ved afslutningen af opgaven eller medlemskabet?

Sporadisk login og mange brugerkonti

For nogle kan der gå lang tid mellem hvert login, især for dem, der sporadisk bidrager til projekter, eller som er medlemmer af en organisation.

Omkostningerne forbundet med at administrere glemte brugernavne og adgangskoder er ofte betydelige. Problemet forstærkes, hvis brugerne skal forholde sig til flere brugerkonti.


Følsomme personoplysninger

Non-profit organisationer håndterer ofte følsomme oplysninger som registreringer af donationer, medlemmer og sponsorer samt kreditkortoplysninger, sygehistorie og lignende. Derfor er det også kritisk for dem at have gode løsninger på plads for at sikre alle data.


De fleste arbejder i marken

Store dele af medarbejderne og de frivillige arbejder ikke på kontor, men i marken. De har brug for mobile, brugervenlige og sikre løsninger for hurtigt at få adgang til de nødvendige applikationer. På den måde får de også mere tid til rent faktisk at hjælpe.

Cloudworks støtter non-profit organisationer i vores mission

Vi ønsker at hjælpe med at sikre, at så mange af midlerne som muligt til nonprofit organisationer går til gode formål. Sammen med vores teknologipartnere stræber vi derfor efter at levere overkommelige tjenester og løsninger, der viser vores forpligtigelse for deres mission.

Norwegian Refugee Council (NRC) har nu brugervenlige, effektive og sikre cloudtjenester


NRC hjælper mennesker på flugt over hele verden. De har 7.500 medarbejdere, der har brug for adgang til virksomhedens applikationer, hvoraf de fleste arbejder i marken. Organisationen har brug for problemfri integration mellem IT-tjenester, og stiller høje krav til sikkerhed. Ved at bruge clouden som platform forstærkes samarbejde og intern vidensdeling blandt medarbejdere over hele verden.

Flyktninghjelpen-i-skyen-med-Okta

Læs mere om samarbejdet mellem NRC og Cloudworks

Okta som fundament 
Grundlaget for NRCs IT-infrastruktur er Oktas Identity Management-løsning. Ud over øget sikkerhed bidrager løsningen til en brugervenlig og effektiv hverdag for både it-afdelingen og de øvrige medarbejdere. De behøver blandt andet ikke at logge ind på hver enkelt applikation på grund af Oktas centrale loginportal med Single Sign-on.

En bot der strømliner udplaceringen
NRC effektiviserer udplaceringen af sine beredskabsteams under humanitære kriser gennem en bot udviklet af Cloudworks.

Dette bidrager til at reducere forsinkelser, og forøger kvaliteten og pålideligheden af deres processer, hvilket er afgørende for, at de indsatte eksperter hurtigt kan blive operationelle og komme i kontakt med de lokale teams.

Mange af vores medarbejdere arbejder i kriseområder og er afhængige af mobile og sikre løsninger. Oktas Identity Management-løsning leveret af Cloudworks forenkler hverdagen for vores 7.500 medarbejdere og er grundlaget for vores cloudinvestering.

Mads Grant, ICT Manager i Norsk Flygtningehjælp

Ønsker du at diskutere muligheder for din non-profit organisation omkring digital identitet, er du velkommen til at booke et møde.

Klik her for at se ledig tid i kalenderen til Kim Sørensen