Cloudworks udviklede IDM-løsning til Lovisenberg Diakonale hospital

Cloudworks udviklede IDM-løsning til Lovisenberg Diakonale hospital

Cloudworks blev valgt som udviklingspartner i forbindelse med digitaliseringen af hospitalets rutiner til adgangsstyring. Brugere og rettigheder oprettes og fjernes nu automatisk i hospitalets centrale it-systemer.

Med hjælp fra Cloudworks har vi automatiseret adgangsstyringen på hospitalet. Det sparer os for en masse arbejde, og vi undgår, at tidligere medarbejdere har adgang, som de ikke længere burde have.

 

Magne Dahlberg, IT Direktør

Lovisenberg Diakonale Hospital

Hospitalet er et lokalt hospital inden for intern medicin og psykiatri for ca. 176.000 indbyggere i flere kvarterer i centrum af Oslo. Lovisenberg Diakonale Hospital har en omfattende planlagt kirurgi, samt særlige funktioner som hospice og det nationale oralmedicinske kompetencecenter TAKO. Hospitalet tæller omkring 1.300 årsværk.

Effektiv brugerstyring

Cloudworks udviklede, i tæt samarbejde med hospitalet, en løsning, der styrer adgangen til hospitalets professionelle applikationer og tilgrænsende systemer. De komponenter, der er udviklet i dette samarbejde, er en del af Cloudworks IDM healthcare-løsning: Cloudworks Healthcare IDM.

Kernen i løsningen er en rollemodel, der forbinder information om brugernes ansættelsesforhold, afdeling og stilling med de rettigheder, som brugeren skal have i de professionelle systemer. Denne matrix holdes automatisk opdateret, hvilket sikrer, at ændringer i ansættelsesforhold straks påvirker brugerens adgang. På den måde undgår it-afdelingens manuel håndtering af ændringer, hvilket sparer hospitalet mange arbejdstimer– hver eneste dag.

HR-systemet er kilden

Integration med HR-systemet sikrer sammenhæng mellem de medarbejderoplysninger, som personaleafdelingen registrerer og brugeridentiteter og autorisationer i hospitalets forskellige it-systemer. Det sikrer et hurtigt og forudsigeligt process flow ved ansættelse, og endnu vigtigere sikrer det, at alle adgange fjernes ved ansættelsens ophør.

Integration med offentlige registre

Gennem integration med E-recept og Helsepersonellregisteret benytter hospitalet sig af af centrale offentlige tjenester og registre for et bedre og mere effektivt tilbud til sine patienter. Ved ansættelse af sundhedspersonale verificerer løsningen automatisk, at de nødvendige autorisationer foreligger, samt indberetter, hvis der identificeres afvigelser blandt allerede ansat sundhedspersonale.