IDM-behovsanalyse for Höegh Autoliners

IDM-behovsanalyse for Höegh Autoliners

Höegh Autoliners ønskede at forbedre samarbejdet med sine eksterne partnere, og engagerede Cloudworks til at finde ud af, hvordan IT kunne hjælpe med det. Virksomheden har nu en konkret digitaliseringsstrategi, der vil øge sikkerheden og forenkle ledelsen.

Cloudworks' indsigt i sikkerhed, adgangsstyring og automatisering har været afgørende for at identificere områder, der kan forbedres og muligheder i vores administrative processer.

 

Vegar Bøthun, CIO i Höegh Autoliners

Global organisation

Höegh Autoliners er en førende global leverandør af transport- og logistiktjenester inden for «Roll-on Roll-off (RoRo)»-segmentet. Organisationens 400 medarbejdere er fordelt på 20 kontorer rundt om i verden med hovedsæde i Oslo.

Automatisering = effektivisering

Analyseprojektet arbejdede ud fra den hypotese, at automatisering af brugeroprettelse af for eksempel eksterne agenter, ville spare arbejdstid, føre til standardisering og fjerne ventetider.

Forudsætningen for planlægning af automatisering var en analyse af organisationens struktur og dens vigtigste processer for at kortlægge brugerprofiler, og hvordan disse ville adskille sig fra hinanden.

Ingen organisation er ens, og her handlede det om at komme frem et hensigtsmæssigt antal roller. Ikke for få så de ville favne for bredt, men heller ikke for mange som ville være vanskelige at håndtere i længden.

Sikkerhed

Hvem har adgang til hvad, og hvem har godkendt adgangen?

Höegh ønskede forslag til et sikkerhedskoncept, der ville give forretningssiden de nødvendige værktøjer til at besvare disse spørgsmål. En sådan uddelegering af grundlæggende sikkerhedsvurderinger til afdelingsledere og underleverandører ville kunne være med til at øge bevidstheden og dermed øge sikkerheden. Analyseprojektet anbefalede rutiner og teknologi, der vil kunne realisere denne målsætning.

Teknologianalyse

Så snart behovet for automatisering var afklaret, drejede det sig om at vurdere mulighederne for praktisk gennemførelse. Dette indebar en teknisk analyse af de vigtigste applikationer. Hvordan skulle integrationen udføres, og hvor meget arbejde ville det kræve? Hvilke applikationer kunne det betale sig at inkludere i automatiseringen?

Denne del af analysen var kritisk for at få et overblik over, hvad der ville være et realistisk ambitionsniveau. Slutrapporten gav svar på disse spørgsmål, og skabte dermed et godt grundlag for en senere indkøbsproces.