5 tiltag for at blive klar til NIS2 med Identity and Access Management

5 tiltag for at blive klar til NIS2 med Identity and Access Management

Med NIS2-direktivet på vej kommer der nye og strengere krav til organisationer om datasikkerhed og løbende rapportering. Heldigvis kan Identity and Access Management (IAM) hjælpe med at imødekomme flere af kravene.

Hvad er NIS2?

NIS2 er en opdateret version af EU's første cybersikkerhedsdirektiv, NIS, med et øget fokus på:

At styrke organisationers robusthed mod cyberangreb
Fremme informationsdeling
Sikre ensartede sikkerhedsstandarder.

Med direktivet følger skærpede sikkerhedskrav til organisationer i EU og dem, der leverer tjenester i EU-landene.

Et af hovedpunkterne i NIS2 er, at virksomheder skal have:

En skræddersyet kontrol over, hvem der har adgang til hvilke data
En proaktiv tilgang til at identificere og reagere på unormal adfærd eller potentielle sikkerhedsbrud.
Detaljerede rapporter om dataadgang og -aktivitet.

Hvornår træder NIS2 i kraft?

NIS2 er et EU-direktiv, hvilket betyder, at det skal tilpasses og implementeres i hvert enkelt EU-lands nationale lovgivning. Direktivet trådte i kraft i januar 2023 og skal senest være implementeret i landene i efteråret 2024. Det betyder, at kravene kan variere fra land til land. Der er dog en række generelle retningslinjer i NIS2, som din organisation allerede nu bør forberede sig på. 

IAM kan hjælpe din organisation med at blive klar til NIS2

 

Hvad er IAM og hvordan kan det hjælpe din organisation med at blive klar til NIS2? 

Identity and Access Management (IAM) handler om at styre og overvåge, hvem der har adgang til hvad. Det indebærer en løbende overvågning og kontrol af rettigheder for at sørge for, at de forbliver passende og sikre. IAM kan hjælpe med at autentificere og autorisere identiteter, administrere adgangsrettigheder samt overvåge brugeraktivitet og generere rapporter om adgange og identiteter. Disse er alle centrale aspekter, som NIS2 fokuserer på.

1. Forstå hvad NIS2 betyder for din organisation 

Det er vigtigt, at du sætter dig ind i præcis, hvordan NIS2-direktivet vil påvirke din organisation. Direktivet udvider sin rækkevidde til at omfatte flere sektorer og gælder alle organisationer, som leverer tjenester inden for EU's grænser. Desuden omfatter direktivet hele forsyningskæden.

Selv hvis din organisation slet ikke underlægges NIS2, så repræsenterer det best practice. De grundlæggende retningslinjer fra direktivet vil gavne enhver organisation, uafhængigt om det er et krav.

NIS2 er nemlig skabt med det formål at ruste organisationer til bedre at kunne modstå cyberangreb og sikre, at din organisation kan minimere omkostningerne, hvis det værste skulle ske.

2. Styrk sikkerheden med Privileged Access Management (PAM)

Privileged Access Management, også kendt som PAM, spiller en afgørende rolle i forbindelse med NIS2-direktivet. PAM er en del af IAM-paraplyen og har fokus på at beskytte adgangen for brugere med udvidede rettigheder - de såkaldte privilegerede brugere, som ofte er mål for cyberangreb på grund af deres omfattende adgang og kontrol.

Ved hjælp af multifaktorgodkendelse og realtidsmonitorering af privilegerede brugeres aktiviteter, styrker PAM din organisations evne til hurtigt at opdage og reagere på mistænkelig adfærd. Et afgørende element i en effektiv PAM-strategi er Zero Standing Privileges, som sikrer, at der ikke er vedvarende privilegerede adgangsrettigheder knyttet til specifikke identiteter og konti. Det reducerer risikoen og det potentielle omfang af et cyberangreb ved at begrænse den adgang, som angriberne kan opnå via en kompromitteret bruger.

Styrk sikkerheden med Privileged Access Management

 

3. Invester i Identity Governance and Administration (IGA) 

Identity Governance and Administration (IGA) er en central komponent i IAM og spiller en afgørende rolle i at opfylde NIS2-direktivets retningslinjer for robust styring af digitale identiteter. IGA omfatter vigtige elementer som Access Governance, Entitlement Governance, User Lifecycle Management og Identity Provisioning, som hver især spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre compliance og styrke sikkerheden i din organisation.

IGA sørger for, at brugeridentiteters adgangsrettigheder i organisationen forvaltes korrekt igennem hele brugerens livscyklus, og at de afvikles og fjernes igen, når det er nødvendigt. 

IGA er altså vigtigt for at styre alle identiteter i din organisation, som NIS2 også understreger. 

4. Forbedre din organisations adgangshåndtering

NIS2 lægger op til, at organisationer har streng kontrol over adgangen til kritiske data og systemer. Access Management-strategier kan hjælpe med at sikre netop det. Adgangshåndtering er en vigtig komponent i IAM, da den sikrer, at kun autoriserede identiteter har adgang til specifikke data eller systemer, og at dette understøttes af politikker, der er i overensstemmelse med organisationens sikkerheds- og compliance-krav.

Access Management kan integreres med IGA-processer for at sikre en effektiv håndtering af adgange i hele brugernes livscyklus. Prioriter processer, politikker og menensker med IAM

5. Prioriter processer, policyer og mennesker 

For at din organisation kan blive klar til NIS2 er det vigtigt at fokusere på kernen i cybersikkerhed: processer, policyer og mennesker.

Gennemgå og finpuds processerne omkring identitets- og adgangshåndtering for at de er effektive og tilpasningsdygtige til et foranderligt sikkerhedslandskab.
Etabler robuste IAM-policyer for ensartet håndtering af identiteter og adgangsrettigheder.
Til slut er det vigtigt at huske på, at mennesker ofte er det vigtigste element i cybersikkerhed. Sørg for at uddanne og træne medarbejdere i sikkerhedsprincipper og hvorfor IAM er vigtigt.

Hvis fundamentet er på plads, vil den efterfølgende proces med at implementere og anvende den korrekte IAM-løsning blive lettere og mere effektiv.

Download vores whitepaper om NIS2 og IAM