Cloudworks' Cloud Security Framework – sikkerhed i din cloudløsning

Cloudworks' Cloud Security Framework – sikkerhed i din cloudløsning

Cloud-tjenester fremtvinger behovet for nye tilgange til alle aspekter af sikkerhedsadministration.  Cloudworks' Cloud Security Framework er designet til at varetage sikkerheden i vores kunders cloudløsninger. Rammeværket giver et samlet overblik og øger effektiviteten og sikkerheden i deres cloudløsninger.

Mange fordele ved cloudbaserede tjenester

Der er mange fordele ved at migrere fra lokal software til cloudbaserede tjenester. leverandøren af Software som en service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) Infrastructure as a Service (IaaS) frister blandt andet med lave startinvesteringer, problemfri tilgængelighed og en nem måde at udvide og integrere dine tjenester på. De største udbydere af cloudtjeneste lover højere stabilitet og skalerbarhed. Samtidig er der meget uforudsigelighed forbundet med migrering og drift af tjenester i clouden, og mange virksomheder ser udfordringer i at kunne afgøre, om de er klar til at tage dette skridt.

Udfordringer i forbindelse med cloudløsninger

Virksomheder, der er vant til at drive deres løsninger lokalt, er bange for at miste kontrollen og overblikket over deres løsninger og applikationer. De bekymrer sig om, hvorvidt sikkerheden i clouden er lige så god, som hvis den blev bygget lokalt, hvor data aldrig forlader virksomheden. Ud over det er de usikre på, hvordan man konfigurerer adgangen til en cloudplatform, hvordan de integrerer forskellige tjenester, og hvilken slags arkitektur og foranstaltninger der kræves for at gøre konfigurationen sikker. Cloudløsninger kræver en helt anden tilgang til sikkerhed, og virksomheder ønsker ofte ikke at opbygge kompetence omkring en ny tjenesteudbyder helt fra bunden. 

Den sædvanlige Pay-as-you-go-prismodel til betaling af cloudtjenester er fordelagtig, men uden ekspertise og en etableret ordning omkring allokering og brug af ressourcer står mange kunder over for uforudsigelige omkostninger, når de bruger cloudløsninger. Det er vanskeligt at beregne, hvor mange ressourcer man har brug for, og mange virksomheder betaler mere, end de ønsker, og faktisk er nødvendigt for at drive deres tjenester i clouden. Denne situation er heller ikke god for leverandøren af cloudtjenester, fordi kunderne kan miste tilliden til leverandøren og vælge en anden løsning.

Usikkerhed om den nye persondataforordning (GDPR) i forbindelse med cloudtjenester er også en hindring. Virksomheder er ikke sikre på, hvordan de overholder forskellige regler, når data, de behandler, befinder sig i clouden. 

Cloudworks' Cloud Security Framework

At hjælpe vores kunder med disse udfordringer og støtte deres migrationsproces til clouden så har Cloudworks har udviklet et rammeværk for at sikre deres sikkerhed i cloudløsningerne - Cloudworks 'Cloud Security Framework. Den består blandt andet af følgende områder:

  • NETVÆRK
  • RESSOURCER
  • KRYPTERING
  • AUDIT TRAILS
  • CERTIFIKATER
  • SIKKERHEDSKOPIER
  • GDPR & COMPLIANCE
  • ROLLER OG ADGANGE

Cloudworks' Cloud Security Framework er et etableret og testet styringssæt, der hjælper dig som kunde med at udforme sikker arkitektur på din IaaS/PaaS-løsning. Konfiguration og regler forberedt af Cloudworks sikrer tilstrækkelig adgangsstyring og allokering af ressourcer til de rigtige opgaver. Det sørger for, at oplysninger der er lagret og behandlet i clouden, ikke kommer på afveje og behandles i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler.  Implementering af rammeværket giver kunden overblik og forudsigelighed over udgifter, ressourcer, netværket, certifikater, kryptering, logføring og hændelsesparathed.

For bedst muligt at forberede vores kunder på   deres rejse til clouden kortlægger vi deres behov og nuværende situation og udfører en GAP-analyse. Analysen giver os svar på, hvilke elementer i rammeværket vi skal fokusere på for at opnå det ønskede niveau af sikkerhed og modenhed i cloudløsningen.

Vores rammeværk tilpasses kundens situation og behov og beskriver regler, retningslinjer og sikker konfiguration af deres cloudløsning. Cloudworks hjælper kunden med   migrering og opsætning af deres cloudtjeneste og sørger for overførsel af viden, så kunden selvstændigt kan operere sine cloudtjenester videre på en sikker måde.   

Passer rammeværket til din virksomhed?

Cloudworks' Cloud Security Framework er velegnet både til virksomheder, der overvejer at migrere til clouden, og til dem, der allerede er migreret til clouden og ønsker vejledning og strukturering af deres løsning. Vores sikkerhedsarkitekter har en god forståelse for udfordringer og krav i forbindelse med migration til clouden for både private og offentlige aktører.  

New call-to-action