Kompetencedage i Cloudworks

Kompetencedage i Cloudworks

Omkring fire gange om året samles alle vi i Cloudworks for at gennemføre en kompetencedag. Måske er du nysgerrig efter at vide, hvordan vores kompetencedage er, fordi du ønsker at arbejde sammen med os? Ja, så kan du læse lidt mere om det nedenfor.

Indtil nu har vi gennemført vores kompetencedage på forskellige destinationer. Både Kragerø, London og forskellige mødelokaler og andre steder i Oslo og Akershus har haft os på besøg. Det har været med til at sætte en unik ramme for dagen.

Vi har haft kompetencedage, som vores samarbejdspartnere har været ansvarlige for at arrangere, som da vi besøgte tre af dem i London, og vi har haft konceptet hackathon som format.

Planlægning på Workplace by Meta

Da vi er en ung virksomhed, tilpasser vi os løbende, og finder formen på vores kompetencedage, efterhånden som vi udvikler os og bliver flere. Vi tilpasser hver enkelt kompetencedag på forhånd på Workplace by Meta. Der diskuterer vi, hvad vi har brug for at opdatere os indenfor, hvilke områder vi har brug for at uddybe eller diskutere mere dybtgående. Hvis der er noget, vi skal planlægge yderligere, vil vi på forhånd tage det op på vores ugentlige møde.

Præsentationer af medarbejdere

Der er som regel er der flere i virksomheden, der giver en præsentation på kompetencedagen. Det kan være præsentationer, der er fokuseret inden for et relevant område, eller supplerende om et nyt produkt på markedet eller fra vores samarbejdspartnere. Vi analyserer og drager erfaringer fra kundecases, og evaluerer egenudviklede løsninger, der præsenteres som potentielle muligheder for vores kunder. Uanset emnet vil der altid være gode diskussioner, og der er vel lige så meget der, hvor lærdommen findes for os alle.

Gaurav demonstrerer hacking af IoT

På den forrige kompetencedag holdt bandt andet Gaurav et spændende indlæg om sikkerhed og hacking af IoT. Han har fordybet sig indenfor dette område med flere kurser, og tidligere på efteråret trænede han ved arrangementet 'Hack in Paris' i en uge.  

Med stor iver demonstrerede han, hvordan han hackede sig ind på en trådløs dørklokke, som han derefter fjernstyrede fra sin pc. Han gjorde dette ved først at fange radiobølgerne for at analysere dem og udlæse kommandoerne. Derefter simulerede han kommandoerne, og sendte dem ud på samme frekvens. Både sjovt og skræmmende på samme tid!

Gruppearbejde

Meget ofte har vi afsat masser af tid til gruppearbejde. Når vi først mødes alle sammen, så er det vigtigt at diskutere og arbejde os igennem aktuelle områder. Vi vil altid at konkludere og udarbejde planer for yderligere fremskridt for det, vi er kommet frem til.

Derudover gennemgår vi ofte virksomhedens strategi og planer for kompetenceforbedring og certificeringer. I en ellers hektisk arbejdsdag er det godt at se på vejen frem og foretage de nødvendige strategiske justeringer for yderligere udvikling og vækst.

Det at Alexander trækker konsulenter ud af projekter, hvor vi tjener penge, for at investere tid i vores og virksomhedens udvikling. betyder også, at Cloudworks er en arbejdsgiver, der virkelig ser værdien i os ansatte. Dette understreges yderligere af det faktum, at vi kan - og forventes - at bidrage til virksomhedens strategi.

Ragnar Storstrøm, Sikkerhedsarkitekt IAM

Gode kolleger

Det bedste ved vores kompetencedage er, at vi alle er samlet. Vi trives i hinandens selskab, og humoren sidder løst. Normalt afrunder vi med en fælles middag.

Billeder fra vores kompetencedag august 2019