Eksportkreditt styrker intern kommunikation Workplace from Meta

Eksportkreditt styrker intern kommunikation Workplace from Meta

Eksportkreditt Norge hjælper norske eksportører med at få succes ude i verden, og ved at bruge Workplace from Meta som deres interne kommunikationsplatform er det også lykkedes dem at styrke deres egen interne kommunikation.

Cloudworks har været en konstruktiv partner gennem hele processen, og har bidraget til en vellykket implementering af Workplace from Meta hos os. Nu har vi et effektivt værktøj, der gør det nemt for alle i organisationen at bidrage, dele og engagere sig internt og på tværs af afdelinger og fagmiljøer. Dette er med til at styrke sammenholdet internt og opbygge vores kultur yderligere.

Ellen B. Svaheim, kommunikationschef, Eksportkreditt Norge

Hjælper norske eksportører med at få succes

Eksportkreditt Norge tilbyder norsk erhvervsliv konkurrencedygtig eksportfinansiering. De hjælper norske eksportører med at få succes i udlandet, og hjælper med at sikre arbejdspladser hjemme i Norge. Eksportkreditt er en 100% statsejet virksomhed, og har knap 50 ansatte.

Traditionel intern kommunikation

Som mange andre virksomheder brugte Eksportkreditt tidligere et intranet som hovedkanal for sin interne kommunikation. Kommunikationsafdelingen var ansvarlig for at lægge informationen ud. Løsningen gav kun få muligheder for tovejskommunikation, og med mange rejsende medarbejdere gik mange glip af værdifulde opdateringer.

Teknisk implementering af Workplace

Kommunikationsafdelingen for Eksportkreditt så tydeligt værdien i at indføre en social interaktionsplatform som Workplace from Meta. Cloudworks blev valgt som leverandør til at hjælpe dem med implementeringen.

På den tekniske side integrerede Cloudworks Workplace from Meta i Eksportkreditts Azure Active Directory for single sign-on og brugeradministration.

Eksportkreditt ønskede også at videreføre deres RSS-feed. Det hentede relevante nyheder fra internettet, og sendte dem løbende og automatisk på deres intranet. Da Workplace ikke understøttede dette meddelelsesformat på daværende tidspunkt, udviklede Cloudworks en "integrationsbot" med RSS-support, der realiserede kundens behov.

Forandringsledelse og intern forankring

Ud over en godt struktureret og planlagt teknisk implementering forberedte Cloudworks sammen med projektgruppen fra Eksportkreditt udrulningen i god tid før lanceringen. Gruppestrukturen blev omhyggeligt udarbejdet, og marketing- og informationsmateriale blev fremstillet og synliggjort i organisationen. Oplæring og kurser blev tilrettelagt både før, under og efter lanceringen. Dette var med til at sikre intern forankring og engagement allerede inden lanceringen, og bidrog sandsynligvis til, at medarbejderne hurtigt tog Workplace i brug.

Arbejdet fortsatte også selv efter lanceringen for at opretholde engagementet og sikre, at alle i organisationen ville bruge Workplace from Meta så effektivt som muligt.