Hvordan kan IAM hjælpe med at sikre compliance?

Hvordan kan IAM hjælpe med at sikre compliance?

Mange virksomheder er i dag udfordret af at følge med det stigende antal af nye krav og direktiver. Identitets- og adgangshåndtering (IAM) og Identity Governance spiller en afgørende rolle for at sikre, at virksomhederne er i overensstemmelse med compliance-kravene.

I takt med den stigende grad af digitalisering oplever virksomheder i dag en overvældende mængde af nye standarder, regler, direktiver og forordninger, som de er nødt til at forholde sig til. Det er ikke længere tilstrækkeligt for virksomheder blot at erkende, om de er omfattet af en ny compliance-regel; de skal også tage stilling til, hvordan de i så fald implementerer denne regel. Selvom GDPR-reglerne efterhånden er blevet hverdag for mange, så banker EU's skærpede sikkerhedsdirektiver, NIS2 og DORA, nu på døren, og der kommer hele tiden flere til. 

Tag kontrol over compliance-udfordringerne med identitetsstyring og Governance

En grundsten i digital compliance er en god identitetsstyring. Identitets- og adgangshåndtering (IAM) handler om at håndtere og kontrollere, hvem der har adgang til en organisations digitale ressourcer, og hvor længe de skal beholde denne adgang. Identity Governance & Administration (IGA) er en del af IAM og tager basal adgangs- og identitetsstyring et skridt videre. IGA kan hjælpe virksomheder med at automatisere arbejdsprocesserne for styring af identiteter og håndhæve processer og politikker samt gøre det lettere at overholde gældende regler og bestemmelser. Det er afgørende for at opfylde de compliance krav, der stilles af de forskellige direktiver og fordninger.

Det kan dog være en meget kompleks opgave for virksomheder at sætte sig ind i og overholde de forskellige compliance-krav, de bliver mødt med.

Vi har samlet en række af de typiske udfordringer, som mange støder på, og hvorfor netop identitetsstyring kan hjælpe virksomheder med at tackle dem. 

Hvad er Identity Governance?

Identity Governance er en gren inden for identitets- og adgangshåndtering (IAM), som dækker over de sikkerhedsprocesser, som styrer identiteter i en organisation. Som en vital del af tidens cybersecurity tech-stack, lader Identity Governance dig definere, kontrollere og overvåge brugerrettigheder for at sikre, at de er i overensstemmelse med compliance og minimerer sikkerhedsrisikoer.

Læs mere om 7 årsager til, hvorfor din virksomhed har brug for Identity Governance.
CW_illustrasjon_IAM

 

Komplekse og skiftende regler og standarder

En af de typiske udfordringer, som virksomheder bliver mødt af, er, at compliance-krav ofte er meget komplekse og kan variere afhængigt af branche, geografisk placering og typen af data, som virksomheden håndterer. Desuden er reglerne ikke statiske; de ændres og opdateres løbende for at imødekomme nye teknologiske fremskridt og sikkerhedstrusler. Det kan derfor være udfordrende at holde trit med disse ændringer.

Heldigvis giver en Identity Governance-løsning virksomheden mulighed for at tilpasse og automatisere adgangsstyringspolitiker i overensstemmelse med de aktuelle compliance-krav.

En automatisk politikhåndhævelse i Identity Governance-løsningen hjælper desuden til, at politikkerne bliver overholdt konsekvent og nøjagtigt. 

Sikring af følsomme data

Følsomme data er særligt attraktive mål for cyberkriminelle. Hvis virksomheden ikke har tilstrækkelig adgangskontrol og beskyttelse på plads, risikerer de at lække eller miste disse data. IAM-løsninger giver virksomheder mulighed for at implementere præcis adgangskontrol, der sikrer, at kun autoriserede brugere har adgang til følsomme data. Her hjælper en kombination af et Access Management værktøj og en Identity Governance-løsningen med at opfylde compliance-krav ved at logge og spore al brugeraktivitet. Det gør det muligt at bevise, at den følsomme data håndteres korrekt og sikkert. 

4 gode praksisser for at blive bedre rustet til compliance 

For at blive bedre rustet til compliance er der her fire gode praksisser at følge: 

  1. Identificer relevante compliance-krav: Forstå hvilke compliance-krav, som gælder din virksomhed og identificer de specifikke krav, som stilles til identitets- og adgangshåndtering.
  2. Udfør en risikovurdering: Identificer potentielle trusler og risici i forhold til dine digitale ressourcer.
  3. Implementer en IAM-løsning: Vælg en IAM-løsning, som er i stand til at opfylde de specifikke compliance-krav, din virksomhed er underlagt. 
  4. Hold dig opdateret: Sørg for, at du holder dig opdateret om ændringer i compliance-kravene.  

CW_illustrasjon_puzzle02

 

Undgå en manglende adgangsstyringsstruktur

Uden en struktureret identitet- og adgangsstyringsproces risikerer virksomheder at have inkonsekvente eller usikre metoder til at beskytte brugerdata.

Det kan føre til fejl og misforståelser og øge risikoen for, at uautoriserede brugere får adgang til ressourcer, de ikke burde have. En mangel på klare retningslinjer og kontrolpunkter gør det også svært at opfylde compliance-kravet om rapportering.

Med en kombination af Access Management (AM), Privileged Access Management (PAM) og Identity Governance (IGA) indføres en struktureret identitet- og adgangsstyringsstruktur med implementerede roller og politikker, der definerer, hvilke brugere som har adgang til hvilke ressourcer og i hvilken udstrækning. Det gør det lettere at administrere adgange og sikre, at politikkerne håndhæves ensartet på tværs af virksomheden. Desuden sikrer det, at ændringer i brugerrettigheder bliver opdaget og behandlet hurtigt, hvilket er afgørende for overholdelsen af compliance-krav.

Kontakt os så vi kan få en snak om din organisations behov inden for identitet og cloudsikkerhed