Engager alle ansatte – også dem der ikke har et typisk kontorjob

Alle ansatte bør have adgang til organisationens interne kommunikations- og samarbejdsværktøj, også dem der ikke har et typisk kontorjob. Det er for eksempel ansatte, der arbejder inden for handel, service, helse, uddannelse, landbrug, håndværkerbranchen og transportsektoren.

Denne gruppe ansatte kalder Meta for frontline users og deskless users. Vi har valgt at oversætte det til frontlinearbejdere.

Lader også frontlinearbejderne deltage i den interne dialog

Da frontlinearbejderne ofte ikke har deres egen firma-pc eller i ringe grad arbejder foran en, har de som regel ikke adgang til organisationens kommunikations- og samarbejdsværktøj. Dermed står de udenfor den interne dialog, hvilket kan medføre, at denne gruppe ansatte føler sig mindre knyttet til organisationen.

Med Workplace from Meta kan frontlinearbejderne også tage del i den interne dialog og være med til at skabe værdi for både sig selv, sine kollegaer og organisationen.

Workplace giver virksomheden et sted, hvor alle kan samles uafhængig af lokation og position. Ansatte får en stemme, og ledelsen når ud til hele organisationen.

Giver alle ansatte en stemme

Workplace er bygget op på samme måde som Facebook med grupper, chat, nyhedsopdateringer, video og fildeling.

Ansatte kan logge sig ind via en browser eller i appen på mobilen, holde sig opdaterede og tage del i virksomhedens interne dialog, uanset hvor de befinder sig.

Læs mere om funktionerne i Workplace from Meta

Book en gennemgang af Workplace from Meta, og find ud af, hvilke muligheder verktøjet giver for bedre samarbejde og kommunikation internt i din virksomhed.

Book gratis demo med en af vores konsulenter her

Gør organisationen mere tilgængelig


Tovejskommunikation får fart på med Workplace som en let tilgængelig som en app på mobilen. Information spredes hurtigere, inspiration deles hyppigere, og vidensdeling forenkles.


Alle får et bedre overblik og indsigt i virksomhedens og de andres hverdag. Det skaber transparens, skaber en følelse af fællesskab, og øger motivationen.

Workplace bygger broer mellem ledelsen og andre ansatte


På verdensplan er der omkring 80%, der arbejder som frontlinearbejdere, og denne gruppe ansatte oplever ofte en distance mellem ledelsen og deres egen arbejdsdag.


De mange funktioner i Workplace giver ledelsen mulighed for at få information ud hurtigt og nemt, også til frontlinearbejderne, og tærsklen for at de ansatte kommer med input og feedback sænkes med sådan et redskab.


Det værdiskabende informationsflow styrkes begge veje.

Workplace åbner for et inkluderende arbejdsmiljø. Vidensdeling og at heppe på hinanden bliver en naturlig del af arbejdsdagen.

Cloudworks er din lokale samarbejdspartner


Cloudworks er Workplace partner, og vi arbejder tæt sammen med Meta. Vores dygtige konsulenter har altid opdateret viden om Workplace, og de muligheder der ligger i værktøjet. Vi har stor erfaring med at hjælpe vores kunder med succesfulde implementeringer, også i organisationer med mange frontlinearbejdere.

Vi kan hjælpe din virksomhed med alle aspekter af implementering og drift, forandringsledelse, træning, funktionel og teknisk implementering. Derudover kan vi også hjælpe med identitets- og adgangsstyring, cloudsikkerhed og SaaS-applikationer.

Læs mere her om vores implementeringspakker

Hvad koster Workplace egentligt?


Licensomkostningerne for frontlinearbejdere er de samme som for andre medarbejdere og koster $4 pr. ansat om måneden. Ved større antal er det muligt at få rabat. Fordelen ved at købe gennem Cloudworks er, at vi bliver dit norske kontaktpunkt i tilfælde af spørgsmål eller ændringer, og vi vil også prioritere dig, når du har brug for teknisk eller organisatorisk hjælp.


Hvis din organisation har brug for en identity management løsning til at forbinde med Workplace, så har vi skræddersyet en licenspakke, der kombinerer Workplace med Okta. Denne løsning minimerer den administrative indsats, effektiviserer login-processen og tilføjer et ekstra sikkerhedslag.


Her kan du læse mere om Workplace ♥ Okta lisenspakken